-

                                                            1-2020

. .

. .

. .

. .

 

-

, - , ,

 

URL : sudebno-medicinskiy-analiz-smertnosti-naseleniya

.pdf, .
.

:

., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz