| | | |

                                                            1 (102)2022

. .

. .

. .

. .

. .

. .

 

, ,

 

URL : ispravlenie-narusheniya-refrakcii-glaza-metodom-psevdofakii

.pdf

                                                            1 (102)2022

COVID-19 - Қ

                                                            1 (102)2022

                                                            1 (102)2022

. .

. .

 

, ,

 

URL : kinetoz-ili-sindrom-ukachivaniya

.pdf

                                                            1 (102)2022

,

                                                            1 (102)2022


., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz