| | | |

1

                                                            1-2020

2020, 1

.pdf

URL : vestnik-vracha-1



-

                                                            1-2020

-

                                                            1-2020

. .

. .

. .

. .

 

-

, - , ,

 

URL : sudebno-medicinskiy-analiz-smertnosti-naseleniya

.pdf



-

                                                            1-2020

,

                                                            1-2020


  • ., . , 18.

    : +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz


     
     
    Answers 2021 | World of cats