| | | |

,

                                                            4 (101)2021

                                                            4 (101)2021

                                                            4 (101)2021

,

                                                            4 (101)2021

COVID-19

                                                            4 (101)2021

. .

. .

. .

. .

 

COVID-19

, ,

 

URL : diagnosticheskie-aspekty-i-terapevticheskaya-strategiya-covid-19

.pdf                                                            4 (101)2021

. .

. .

. .

 

, , , ,

 

URL : proyavleniya-hronicheskoy-bolezni-pochek-v-polosti-rta

.pdf
., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz