| | | |

53

                                                            4 (101)2021

COVID-19

                                                            4 (101)2021

                                                            4 (101)2021

                                                            4 (101)2021

                                                            4 (101)2021

. .

. .

 

, ,

 

URL : osobennosti-izmeneniy-timusa-u-deteya

.pdf                                                            4 (101)2021

.

.

.

.

.

 

, ,

 

URL : kostnaya-peremychka-pervogo-sheynogo-pozvonka

.pdf
., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz