A- AҲAA A Қ Ғ AA A ҲAA

                                                            1 (102)2022

. . a

. . Қaқ

 

A- AҲAA A Қ Ғ AA A ҲAA

қ ѐ , қ,

 

URL : sanchuv-kesuv-zharo1202atlar-morfologiyasiga-picho1178-ti1170-lchamlarining-tasir-zhi1202atlari

.pdf

, .
.

:

\r\n"; } } } ?>

., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz