2 (99)2021

. . қ

. .

. .

. . Қ

. . қ

. .

 

, ,

 

URL : stabilizaciya-nestabilnosti-nadkolennika-maloinvazivnym-artroskopicheskim-metodom

.pdf, .
.

:

\r\n"; } } } ?>

., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz