| | | |

-

                                                            1 (98)2021

                                                            1 (98)2021

:

                                                            1 (98)2021

. .

. .

. .

. .

 

:

.. - , , , ,

 

URL : ehinokokkoz-pecheni-sluchay-iz-praktiki

.pdfҚ Ғ Ғ ҲҚ

                                                            1 (98)2021

                                                            1 (98)2021

                                                            1 (98)2021


., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz