| | | |

                                                            3-2020

-

                                                            3-2020

                                                            3-2020

. .

. .

 

, ,

 

URL : analiz-struktury-yunosheskih-distimiy

.pdf, ,

                                                            3-2020

,

                                                            3-2020

                                                            3-2020


., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz