| | | |

-

                                                            4 (97)2021

ҒҚ

                                                            4 (97)2021

-

                                                            2 (99)2021

                                                            2 (99)2021

. .

. .

. .

. .

. .

 

― - .‖, , , 2 , ,

 

URL : metody-profilaktiki-spaechnogo-processa-v-abdominalnoy-i-torakalnoy-hirurgii

.pdf                                                            2 (99)2021

― ‖

                                                            2 (99)2021

. .

. .

. .

. .

. .

 

, ,

 

URL : diagnostika-aplazii-vlagalischa-8213ot-prostogo-k-slozhnomu8214

.pdf
., . , 18.

: +998979291009; E-mail: vestnikvracha.vv@gmail.com; doctor_axboroti@inbox.uz